Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van de gebitsprothese (ook wel kunstgebit genoemd) en andere uitneembare prothetische voorzieningen. Een specialist die kan doorverwijzen naar andere specialisten zoals tandarts, kaakchirurg en huisarts. Daarvoor is hij niet alleen volledig tandtechnisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Tandprothetici werken over het algemeen in een vrij gevestigde praktijk.

Het beroep tandprotheticus is sinds 1989 wettelijk beschermd waardoor niet iedereen zich zomaar “Tandprotheticus” kan noemen. Door de invoering van de Wet BIG in 1997, waarin ook het beroep tandprotheticus is geregeld, is ervoor gezorgd dat het aanmeten van een gebitsprothese alleen voorbehouden is aan een tandprotheticus en een tandarts.

De taak van de tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven- en/of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het gehele traject inclusief de nazorg. Op verwijzing van een tandarts of kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een frameprothese, partiële kunstharsprothese, overkappingprothese op implantaten of een immediaatprothese.

Doordat de tandprotheticus u vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot en met de nazorg van uw nieuwe gebitsprothese behandeld zal hij zelf garant staan, voor een goede technische kwaliteit van uw gebitsprothese. Hierbij wordt onder andere gelet op de gewenste kleur, pasvorm, esthetische aspecten en afwerking.

Het samen door te lopen traject bestaat allereerst uit een kennismakingsgesprek waarin de wensen van de klant, de mogelijkheden hierbij en de werkwijze van de tandprotheticus besproken worden, waarna uiteindelijk alles op elkaar afgestemd wordt.

Behandelplan

Intake gesprek en het nemen van de eerste afdrukken

Mmaken van de definitieve afdrukken.

Bepalen van de beethoogte en stand van de tanden

Beoordeling van de proefprothese

Plaatsen van het kunstgebit.

Nacontrole

Zie voor details het behandelplan

Vrijwel alle gediplomeerde tandprothetici zijn aangesloten bij de beroepsvereniging ONT, de Organisatie Nederlandse Tandprothetici. logo beroepsvereniging van de Nederlandse tandprothetici

Foto van Julia Riefel