Is het tijd voor een nieuwe prothese?

Op een zeker moment kunt u toe zijn aan een kunstgebit. Of u heeft al een kunstgebit dat niet meer goed past of het is verouderd. Daar kunt u veel pijn en ongemak van ondervinden. Het is altijd raadzaam om even langs te komen als u denkt een probleem te hebben. Vele mensen zijn u voorgegaan om het te laten beoordelen.

Voorbeelden van situaties waar ik dagelijks in de praktijk mee geconfronteerd word en waar ik samen met u een passende oplossing voor zoek, zijn:

  • Loszittende prothese
  • Pijnklachten tijdens het eten
  • Moeilijk kunnen kauwen
  • Prothese klapt tijdens het praten en lachen naar beneden
  • Rode en kapotte mondhoeken
  • Prothese is erg dun geworden
  • Prothese ligt vaker in de kast dan dat deze in de mond zit
  • Ik schaam me voor het uiterlijk van mijn prothese
  • De prothese is ouder dan 5 à 8 jaar
  • Ingevallen mond

Komt één of meer situaties u bekend voor, neem dan gerust contact met mij op, zodat we samen een passende oplossing vinden.

Mocht u momenteel nog geen klachten ondervinden dan is het zeker raadzaam uw prothese tweejaarlijks te laten controleren om eventuele situaties, zoals hierboven geschetst, te voorkomen.

Soorten protheses

Volledige gebitsprotheses
Als alle tanden en kiezen van het natuurlijk gebit verloren zijn gegaan is er nog maar één manier om de functie en het uiterlijk te herstellen, namelijk door het vervaardigen van een volledige gebitsprothese. De gebitsprothese bestaat uit een roze kunstharsplaat waarop alle tanden en kiezen zijn bevestigd. De vorm en kleur van de tanden en kiezen in de volledige prothese kunt u zelf bepalen.
Noodprothese
Bij een noodprothese worden al uw eigen tanden en kiezen vervangen. Deze prothese wordt direct in de mond geplaatst nadat deze tanden en kiezen verwijderd zijn. In de eerste maanden na het plaatsen van een noodprothese zal de kaak erg gaan slinken en gaat de prothese los zitten. Na drie tot zes maanden komt het slinkingproces van de kaak tot rust en kan er een nieuwe definitieve prothese worden gemaakt.
Implantaat gedragen prothese
Dit is een volledige prothese die gemaakt is op implantaten die in de kaak geplaatst zijn. Deze prothese kun je vastklikken op de implantaten en kun je op elk gewenst moment weer uitnemen. De implantaat gedragen prothese wordt ook wel klikprothese genoemd. Ook bij deze prothese kunt u zelf vorm en kleur van de tanden en kiezen bepalen.
Partiële prothese
Bij een partiële prothese worden alleen de ruimtes van de ontbrekende tanden en/of kiezen opgevuld. De vorm en kleur van de tanden en kiezen worden natuurlijk aangepast aan de aanwezige tanden en kiezen. Deze prothese bestaat uit een kunsthars basis.
Frame prothese
Bij een frame prothese bestaat de basis uit een metalen frame. Omdat de frame prothese afsteunt op de aanwezige tanden en kiezen moeten deze wel in goede conditie verkeren. Deze conditie zal altijd gecontroleerd moeten worden door een tandarts. Ook met een frame prothese worden alleen de ruimtes van de ontbrekende tanden of kiezen opgevuld. De vorm en kleur van de tanden en kiezen worden natuurlijk aangepast aan de aanwezige tanden en kiezen.
Rebasing
Bij een rebasing worden de loze ruimten in een bestaande prothese met kunsthars opgevuld.